Geçmiş Yıllar

Finalistler ve Ödül Kazananlar.Image Description

2022

2021

2020

2019

2018

2017

DOKTORCLUB AWARDS 2021 KAZANANLARI

Tüm Başvuru Sahiplerine ve Finalistlerimize Doktorclub Awards 2021'e Gösterdikleri İlgi ve Değerli Başvuruları için Tekrar Teşekkür Eder, Ödül Kazanan Adaylarımızı İçtenlikle Tebrik Ederiz !


Doktorclub Awards 2021 "Türkiye'nin Sağlık Ödülleri"

Doktorclub Awards 2021 "Türkiye'nin Sağlık Ödülleri" Online Ödül Töreni

Doktorclub Awards 2021 "Türkiye'nin Sağlık Ödülleri" Online Ödül Töreni

#sağlıkkahramanları #iyikivarsınız #minnettarız

Tüm Başvuru Sahiplerine ve Finalistlerimize Doktorclub Awards 2021'e Gösterdikleri İlgi ve Değerli Başvuruları için Tekrar Teşekkür Eder, Ödül Kazanan Adaylarımızı İçtenlikle Tebrik Ederiz !
2021 Ödül Töreni Yayınımızın Tekrarını İzleyebilirsiniz.

DOKTORCLUB AWARDS 2021 KAZANANLARI


Kazanan Ödül Kategorisi
Prof. Dr. Tuncay Veysel Peker & Öğr. Gör. Dr. Ece Alim Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru
Doç. Dr. Emre Aslanger Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru
Doç. Dr. Vafi Atalay Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru
Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk Doktorclub Awards 2021 - Jüri Özel Ödülü
Prof.Dr. Merva Soluk Tekkeşin Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Diş Hekimi
İnt. Dr. Hayrullah Burak Çaloğlu Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Stajyer/Intern Hekimi
Hatice Akbulut Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Hemşiresi
Prof.Dr. Göksel Şener Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Eczacısı
Prof.Dr. Hatice Camgöz Akdağ Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli
Umayana İlaç Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması
Recordati Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi
Stratejik Yenilikçi Girişimler Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması
Genestetix Biyoteknoloji Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması
İnodove Ar-Ge Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması
T.C. Sağlık Bakanlığı Yılın Sağlık Bilgi Sistemleri Ödülleri - Yılın Yenilikçi Ürünü / Uygulaması
İnegöl Devlet Hastanesi Yılın Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Yılın Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi
Prof.Dr. Ali Akyüz Doktorclub Awards 2021 (özel ödül için kullanılır en sonda) - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Özel Ödülü
Türkiye Futbol Federasyonu Doktorclub Awards 2021 (özel ödül için kullanılır en sonda) - Özel Ödülü
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Doktorclub Awards 2021 (özel ödül için kullanılır en sonda) - Özel Ödülü
Türkiye Acil Tıp Derneği Doktorclub Awards 2021 (özel ödül için kullanılır en sonda) - Özel ÖdülüDOKTORCLUB AWARDS 2021 FİNALİSTLERİ

* Bireysel Kategorilerdeki Finalistler Soyadına Göre, Kurumsal Kategorilerdeki Finalistler Kurum Adına Göre Alfabetik Olarak Sıralanmıştır


Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Prof. Dr. Tuncay Veysel Peker & Öğr. Gör. Dr. Ece Alim
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Özgün ve Yeni Teknoloji Ürünü Olan Ders Materyallerinin Hazırlanıp Sunulduğu Bir Dijital 3D VR Beyin Modülü Oluşturulması
Uz.Dr. Aziz Rodan Sarohan
Medicina Plus Cerrahi Tıp Merkezi
Endojen Retinoik Asit Teorisi ve Retinoik Asit Tükenme Sendromu (TERA Teorisi ve RADS Sendromu)
Dr. Mustafa Yorgancı
Serbest Hekim
Otomatik Eksternal Defibrilatörlerin Yaygınlaştırılması

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Doç. Dr. Ercan Akşit
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dali
Kardiyovasküler sistemde yeni bir patolojik tanım: Koroner venöz yetersizlik
Prof.Dr. Oktay Algın
Yıldırım Beyazıt University, Medical Faculty
Girişimsel MR Ve İnme Klinik Araştırma Ve Uygulama Merkezi (GİMRİKAM) Hakkında..
Doç. Dr. Emre Aslanger
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Miyokart enfartküsünde yeni tedavi paradigması: OME/NOME
Prof.Dr. Gülistan Bahat
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Geriatri BD.
Türkiye Yaşlıda Uygunsuz İlaç Kullanim Kriterleri (Time Kriterleri)
Prof.Dr. Sema Basat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
Tip 2 Diyabetli Hastaların Güçlendirilmesi ve Hastalıklarını Yönetmesi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri İnovasyon Tedariki
Prof.Dr. Mustafa Metin Donma
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocukluk Çağı Obezitesinde Yeni Nesil Kardiyovasküler Risk Belirteçlerinin Değerlendirilmesi Hakkında..
Doç. Dr. Selçuk Küçükseymen
Harvard Medical School / Beth Israel Deaconess Medical Center
İnfarkt Domuz Modelinde Elektroanatomik Haritalama ve Kardiyak MR Arasındaki Skar Tespitinde Uyumsuzluk Hakkında..
Doç. Dr. Esra Tuğ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kromozomal Anomaliye Sahip Abortuslarda Trofoblastik Dokuda Syncytin Genlerin Eksresyonunun Araştırılması

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Doç. Dr. Vafi Atalay
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anal Biofeedback Cihazı Geliştirilmesi Ve Klinik Çalışması
Doç. Dr. Mustafa Suat Bolat
Samsun Medicana International
A Novel Method For Pain Control: Infiltration Free Local Anesthesia Technique (INFLATE) For Transrectal Prostatic Biopsy Using Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) Hakkında..
Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk
Kocaeli University
USKAF Adıyla Cerrahi, Yoğun Bakım Dahil Sağlık Uygulamalarında Ezberbozan İnovatif Uygulamalara İvme Katma Amaçlı Sağlıkta Kalite Forumları Yapmak "Geleceğin Sağlığı, Sağlığın Geleceği"
Doç. Dr. Selim Genç
Beyoğlu Göz Eğitim Araştırma Hastanesi
Triple Prosedür Fakoemülsifikasyon+Intraocular Lens (IOL)+Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK)
Doç. Dr. Ahmet İmerci
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji AD
Muğla İli Genelinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyona Gereksinimi Olan 18 Yaş Altı Serebral Palsili Çocukların Ortopedik Problemlerinin Değerlendirilmesi ve Tedavisi
Uz.Dr. Fulya Yılmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimas
Ultrason Eşliğinde Uygulanan Yüzeyel Servikal Pleksus Bloğu İle Kombine Edilmiş Karotid Sheath Bloğuyla Karotid Endarterektomi
Uz.Dr. Ekin Zorlu
SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Covid-19 Pandemisinde Pnömotoraks Yönetimi

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Diş Hekimi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Doç. Dr. Metin Çalışır
Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dental İmplantlarda Osseointegrasyonun Başarısı İçin Önemli Bir Parametre Olan Yüzey Enerjisinin GULP Programı İle Hesaplanması
Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi
Karabük Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisi Sonrası Transkütanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu'nun Ağrı Üzerine Etkileri Hakkında..
Prof.Dr. Merva Soluk Tekkeşin
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
Yapay Zeka Odaklı Erken Ağız Kanseri Tanısı

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Stajyer/Intern Hekimi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
İnt. Dr. Hayrullah Burak Çaloğlu
Hacettepe Tıp Fakültesi
Yatağı Şişir Yarayı Bitir Hakkında..
Stj. Dr. Ferhat Tayşun
Silopi Devlet Hastanesi
Pandemide Gönüllü Sağlıkçı Hakkında..

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Hemşiresi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Hatice Akbulut
İnegöl Devlet Hastanesi
Anne Sütü Ziyan Olmasin Poşeti
N. Ecem Oksal Güneş (PhD) &
Doç.Dr Şenay Çetinkaya

Çukurova University
COVID-19 Pandemisinde, Çocuk Onkoloji Hastalarına Uygulanan Yoga Programının Yaşam Kaliteleri ve Kortizol Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Hakkında..
Esma Şeker
Esenler Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Kullanışlı İdrar Poşeti (KİP)

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Eczacısı Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Ecz. M.Ümit Eren
Betül Eczanesi
Kayısı Kolonyası
Ecz. Nuran Koca
Arpek Eczanesi
Eczane Robotu; Eczacılıkta Teknoloji ile Hizmet Verme
Prof.Dr. Göksel Şener
Fenerbahçe Üniversitesi
Beta-laktoglobulinden Türetilen Biyoaktif Peptitlerin SARS-CoV-2'ye (COVID-19) Karşı Etkinliğinin Araştırılması: In Silico Analiz Hakkında..

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Doç. Dr. Ceyda Açılan Ayhan
Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Kanserde İlaç Direncinin Geri Çevrilmesi: Hedefli Epigenetik Stratejiler Hakkında..
Prof.Dr. Esra Akı
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Covid-19 Pandemisi Döneminde Az Gören Çocukların Tele-Sağlık Yöntemi Ile Evde Rehabilitasyonu
Prof.Dr. Hatice Camgöz Akdağ
Istanbul Technical University
Sağlık Sektöründe Süreçlerin İyileştirilmesine, İsrafların Azaltılmasına ve Hasta, Hekim, Çalışan Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Yalın Hastane Sistem Tasarımı Hakkında..
Doç. Dr. Kadir Gök
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Biyobozunur Magnezyum İçeren Alaşımlara Uygulanan Cennet Hurması (Diospyros Kaki) Yaprak Ekstraktının Kırık İyileşmesi Ve Biyobozunurluk Üzerine Etkilerinin Araştırılması Ve Yenilikçi Bir Biyomalzemenin Geliştirilmesi Hakkında..
Prof.Dr. Albert Güveniş
Boğaziçi Üniversitesi
Küçük Hucreli Olmayan Akciger Kanserinin (NSCLC) Immonutherapy Ile Tedavisinde BT Görüntüleri Ve Klinik Veriler Kullanılarak Hangi Hastaların Yarar Görme Olasılıklarının Yüksek Olduğunu Tespit Için Kullanılabilecek Bir Sistemin Geliştirilmesi Hakkında..

Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Keytech Bio Pharma İlaç Sinovac İnaktif SARS-CoV-2 Aşısının Etkinlik ve Güvenliliğini Değerlendirmek için Randomize Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz III Klinik Çalışması
Pierre Fabre Türkiye Doz Asistanı Uygulaması
Polifarma İlaç Koronavirüse Karşı Etkinliği Yüksek Olan Favipiravir’in Stabil Oral Çözelti Formunun Dünya’da İlk Kez Geliştirilmesi Hakkında..
Umayana İlaç Kanser Tedavisi Kemoterapi Ve Radyoterapiye Bağlı Gelişen Mukozal Ve Topikal Yaraların Önlenmesi, İyileşmesi Ve Tedavisi İçin Patentli Yara Formülleri

Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
AbbVie Türkiye Ankilozan Spondiliti Erken Tanıyın, Ağrıya Boyun Eğmeyin! Hakkında..
Abdi İbrahim Otsuka Öyle Söyleme Hakkında..
Nobel İlaç Anadolu Böbreğini Dinliyor
Novartis Türkiye BeniMSesim: MS Üzerine İlk ve Tek Podcast Serisi
Pfizer Türkiye BirArada Sosyal Sorumluluk Projesi – YouTube, Instagram, Spotify
Pharmactive İlaç Aktif Destek Hareketi- Aktif Oda
Pierre Fabre Türkiye Yeşile Saygı
Recordati Kadına Karşı Şiddete Koşulsuz Sevgiyle Hakkında..
Sanofi İlaçları Doğa için Online'ız Hakkında..

Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Becton Dickinson Türkiye BD Sağlık Öncüleri Hakkında..
Fox Robotics Akıllı Gaz Kromatografisi
Gene-IST ICPI-PDL1 Real Time PCR Kiti Hakkında..
Genz Biotechnology Covid-19 Antikor Tayini İçin Optoakışkan Yöntem İle Çalışan Yapay Zeka Tabanlı Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazinin Geliştirilmesi
Stratejik Yenilikçi Girişimler Yapay Zeka Destekli,Otomatik Vertigo Repozisyon Sandalyesi
VSY Biyoteknoloji Tüm Mesafelerde ve Aydınlatma Koşullarında Gözlük Bağımsızlığını Maksimize Eden Pupil Adaptif Göz İçi Lens Geliştirilmesi Hakkında..

Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
AGON Biyoteknoloji Gram-pozitif Staphylococcus Aureus Bakterisini Besi Ortamında, Yoğun Bakım Ünitelerindeki Varlığını Saptayabilen Biyosensör Uygulaması Hakkında..
Argen Biyoteknoloji Pediatrik Vakalarda Philadelphia Benzeri ALL Alt Grubunun Tanımlanması Hakkında..
Enbiosis Biyoteknoloji Gastrointestinal Hastalıklarının Dışkı Örneklerinden Noninvaziv Tanısına Yönelik Metagenomik Tanı Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Genestetix Biyoteknoloji Kişiye Özel Yapay Zeka Destekli Genetik Test Kitlerinin Geliştirilmesi

Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
ERG Controls YIKA - El Hijyeni Takip Sistemi Hakkında..
Hekimanne Giyilebilir Ateş ölçer
İnodove Ar-Ge Anne Sütüne Geçen İlaçları Ve Kimyasal Maddeleri Uzaklaştıran Filtre
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahpaşa International Online Doctor
Kamlançu Aksiyal&Spektral PET/BT
Kebot Bilişim Teknolojileri KEBOT: FUE Yöntemi ile Saç Ekimi için Yapay Zeka Tabanlı Kapsamlı Tarama ve Analiz Sistemi
Mobil Medikal Görüntüleme PONS
Nanosilver Kimya Sanayi Nano Gümüş Teknolojisi ile Sağlık Uygulamaları
Oculera Sağlık Teknolojileri Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Göz Muayene ve Tedavi Uygulamaları
Pharmaino Science SuppX
T.C. Sağlık Bakanlığı Engelsiz Sağlik İletişim Merkezi (ESİM)
Vagustim IoT tabanlı, noninvazif auriküler vagus sinir uyarım cihazının üretim ve geliştirilmesi Hakkında..

Yılın Sağlık Bilgi Sistemleri Ödülleri - Yılın Yenilikçi Ürünü / Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Sağlık Eğitiminde Beceri Öğretimine Yönelik 3B Sanal Dünyalar ve Karma Gerçeklik Destekli Uzaktan Eğitim Altyapısının Kurulması Hakkında..
MONO Analytics Qmind (Questionnaire of Mind)
T.C. Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar

Yılın Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
İnegöl Devlet Hastanesi Doğumhane 3d Simülasyon Ve Oryantasyon Programı
NPZR - Neuro-Psychiatrisches Zentrum Riem Göçmen Hastalarımızın Psikiyatrik Hastalıklar Ve Korona Pandemisi Hakkında Dijital Platformlar Üzerinden Bilgilendirilmesi

Yılın Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
İnegöl Devlet Hastanesi Türkiye'nin İlk Ambulans Müzesi
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü “Sağlıklı İletişim Kuralım” Projesi Hakkında..
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Öğren ve Yaşat Hakkında..
Samsun Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü Şeker Gibi Çocuklar
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitaplar Ayaklandı: Pediatri Servislerine Tekerlekli Kütüphane İle Kitap Dağıtımı

Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Akademik Geriatri Derneği Yaşlı Hastaların Tedavisinde Güçlü Bir Yardımcımız Var: Time Kriterleri Ve Aplikasyonu
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) #Çarebulanadek/İnsanların Yaşamlarını Zorlaştıran Hastalıklara Karşı Bilim İnsanlarının İşbirliğiyle Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmalarına, Klinik Çalışmalara Ve Bu Çalışmaların Sonucu Olarak Yaşamları İyileştiren Yenilikçi İlaçlara Yönelik Farkındalığı Artırmayı Hedefleyen İletişim Kampanyası Hakkında..
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Sağık İçin Aşı
Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Covid Salgını Sırasında Doğru Dezenfeksiyon Uygulamalarının Topluma Aktarılması Hakkında..
Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) “Nefes Alamadılar, Tüm Dünyaya Nefes Olabilmek İçin”
İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği (İHÇED) Konuk Ettiğimiz ve Desteklediğimiz Bir Hasta Çocuğumuzun Kitap Projesi
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Emanetiniz Emanetimizdir Hakkında..
Küresel Migren Ve Ağrı Derneği Türkiye Migren Raporu
Türkiye Acil Tıp Derneği Çarşamba Acil Tıp Konuşalım (ÇAK)