DOKTORCLUB AWARDS 2021

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Finalisti

Doç. Dr. Kadir Gök


Doç. Dr. Kadir Gök

   Lisans eğitimini Ankara Gazi Üniversitesinde almıştır. Kocaeli Üniversitesinde Biyomekanik alanında Doktora eğitimini tamamladı. Almanyada, Ulm Üniversitesi Ortopedik Araştırma ve Biyomekanik Enstitüsünde Biyomekanik Eğitimlerine katıldı. Uluslararası ve ulusal saygın dergilerde toplam 66 adet makale ve ulusal yayınevlerince basılmış 26 adet kitabı mevcuttur. 17 adet ulusal ve uluslararası projelerde görev almıştır. Ortopedi alanında tescillenmiş patent ve markası mevcuttur. Hali hazırda değerlendirme süreci devam eden 3 adet patent başvurusu bulunmaktadır. Ayrıca yakın zamanda, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışmasında, Lisans/Lisansüstü kategorisine katılan ekibin danışmanlığını yaparak " 3D Baskı Teknolojileri ile Kişiye Özel Doku Üretimi " başlıklı proje fikriyle 1.’ lik derecesini kazanmıştır. 2019 yılından beri İzmir Bakırçay Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde Doçent olarak görev yapmaktadır. Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. İzmir KUSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurul Üyeliğine devam eden Doç. Dr. Kadir GÖK, Haziran 2020’den beri İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlük görevini yürütmektedir.
   Proje Önerisi: Biyobozunur Magnezyum İçeren Alaşımlara Uygulanan Cennet Hurması (Diospyros Kaki) Yaprak Ekstraktının Kırık İyileşmesi ve Biyobozunurluk Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Yenilikçi Bir Biyomalzemenin Geliştirilmesi
   Ülkelere göre tıbbi cihaz sektörü pazar payına bakıldığında ürün kategorisindeki sağlık harcamalarının %16,3’ü ortopedik ve protez malzemeleri kalemini kapsamaktadır. Bu yüzde hedeflenen pazar için önemli bir yere sahiptir. Tıbbi cihaz ve medikal ürünler olarak da nitelendirilebilecek bu sektör çok dinamik ve aynı zamanda hızla değişime uğramaktadır. Sağlık sektörünün önemli aktörlerinden biri olmasının yanı sıra çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olması bu değişimin nedenleri arasında sayılabilir. Sektördeki ürünler inovasyona açık, diğer disiplinlerden kolay etkilenebilen, teknolojinin çok rahat uygulanabileceği özelliktedir. Tüm bunlar da sektördeki gelişimi ve değişimi etkilemektedir. Bu tür projelerin geliştirilmesi ithalata bağımlılığın azalmasında önemli bir rol oynayacaktır. Son yıllarda sektöre yönelik teşviklerin artması, AR-GE, pazara giriş, proje bazında sektöre yönelik teşviklerin bulunması projemizin güçlü yönleri arasındadır. Ayrıca bu tür projeler ile patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi inovasyona yönelik faaliyetler artış gösterecektir.
   Geliştirilen yenilikçi biyomalzemenin, mevcutlarına göre çok daha düşük maliyetlerde üretilmesi ülke ekonomisi açısından çok avantajlı bir durumdur. Magnezyum esaslı malzemelerin mühendislik açısından (mukavemet/ağırlık) çok önemli bir yeri olduğu bilinmesine rağmen bozunurluk süreçlerinin kontrol edilememesi bu mükemmel malzemelerin kullanılmasını sınırlamaktadır. Proje çalışmasının sonunda bozunurluk süreçlerinin kontrol altında tutulması ile geliştirilmesi planlanan bu ürünün özellikle biyomedikal alanında yaygın olarak kullanılması planlanmaktadır. Ancak vücutta kullanılan birçok biyomalzeme işlevini yerine getirdikten sonra yeniden cerrahi işlem ile çıkarılmaktadır. Bu durum ekonomik maliyetleri arttırdığı gibi hastada bazı komplikasyonlara da sebep olabilmektedir. Proje sonunda geliştirilecek biyomalzemenin biyobozunur özelliğinden dolayı işlevini tamamladıktan sonra bozunarak kemiksi bir yapı alması beklenmektedir. Bu durum ilave bir cerrahi operasyonu ortadan kaldırarak hem ekonomik olarak kazanç sağlamakta hem de hasta komplikasyonlarını ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, vücut içinde çözünmesi durumunda ortaya çıkan elementlerin zararlı bir etkisinin olmaması hem hasta hem de tedavi süreci için çok önemli bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Ulusal ölçekte ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır. Çalışmanın ilerleyen safhalarında yapay zekâ algoritmaları geliştirilecektir.