DOKTORCLUB AWARDS 2021

Yılın Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Finalisti

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü


Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

   KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ “SAĞLIKLI İLETİŞİM KURALIM” PROJESİ

  “Sağlıklı İletişim Kuralım Projesi” sağlık personelinin, sağlık ile ilgili mesajlarının anlaşılmasını kolaylaştıran, iletişimine estetik, tatlı dil ve samimiyet katan, sanatı bir araç gibi kullandıkları, çağdaş yöntemlerle toplumu doğru bilgilendirmeyi hedefledikleri sosyal bir projedir.
   Bu proje kapsamında;
   1 - Eğitim Faaliyetleri Sağlık Personeli ile hasta ve hasta yakınları arasındaki iletişim kalitesini yükseltmeye yönelik alanında uzman Prof. Dr Yankı YAZGAN ve Prof. Dr Mehmet SUNGUR tarafından halka yönelik konferanslar verilmesi sağlanmıştır. 112 ve Devlet Hastanelerinin Acillerinde çalışan doktor, hemşire, ATT, Paramedik ve Ambulans şoförlerine "Öfke Kontrolü Stress Yönetimi ve İletişim" Modüler eğitimleri verilmiştir. İlimizde faaliyet gösteren tüm Sağlık kuruluşlarımızda görevli sağlık personellerimize hukuksal hakları yerinde anlatılmıştır. Üniversite öğrencileri yurtlarda 112 Ambulans hizmetleri konusunda bilgilendirilerek gereksiz çağrıların azaltılması hedeflenmiştir.
   2 - Sanatı bir araç olarak kullandığımız faaliyetler Dünya çapında "sağlık ile ilgili" bol ödüllü film gösterimleri, Sağlık Personelleri ve Hukukçularla birlikte Kırklareli halkına yüksek kalitede ve telif haklarını ödeyerek sunulmuştur. Halkın sağlıkçılara karşı empati kurabilmelerini sağlamak için ünlü karikatüristlerin ve doktorların çizdiği karikatürler hastane koridorlarında ve sokaklarda sergilenmiştir. Maçlara pankartlarla çıkılmış, Müdürlüğümüzün iç ve dış cephesine duvar resimleri yapılmıştır. Sağlık personelleri ile yapılan klibin sosyal ve görsel medyada paylaşılması sağlanmıştır.
   Sonuç olarak, Türkiye’nin sürekli gündeminde olan “Sağlıkta Şiddet” ile ilgili Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü “Sağlıklı İletişim Kuralım” projesi ile farkındalık yaratmıştır. Kırklareli'nde sağlık personeli ile hasta ve hasta yakınları arasında yaşanan iletişimin kalitesi arttırılmış, halkın sağlık personeline karşı sevgi ve saygısının tekrar kazandırılması için halk ile sağlık çalışanlarımızın sanat çatısı altında buluşması sağlanmıştır. Hemşehrilerimizin sağlık okuryazarlığının yükseltilmesi hedeflenmiş ve bununla ilgili faaliyetler tamamlanmıştır.