DOKTORCLUB AWARDS 2021

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Finalisti

Prof.Dr. Albert Güveniş


Prof.Dr. Albert Güveniş

   Checkpoint blockade - Kontrol noktası blokaj immünoterapisi ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastaların %20-50'sinde uzun süreli sağkalım yararı sağlamaktadır. Immünoterapi  yanıtının kalıpları karmaşık olduğundan (hızlı hastalık progresyonu, hiperprogresyon ve edinilmiş direnç) yüksek doğrulukta hayatta kalma ve hastalık ilerleme şeklinde, hastaları farklı risk gruplarına ayırabilen biyobelirteçler tanımlama önemli ve acil bir ihtiyaçtır. İmmünohistokimya (IHC) ile tümör programlı hücre ölümü ligand1 (PD-L1) ekspresyonu, standart bir biyobelirteçtir, ancak, son klinik deneyler sonucunda bu biyobelirteçten bağımsız olarak istatistiksel anlamda sağkalım yararı belirlenmiştir. Tumor mutational burden (TMB) immune tedavisi için iyi bir belirteç de olsa, bu belirteçin doğru olarak laboratuvar ortamında belirlenmesi kolay değildir. Bu nedenle, envazif olmayan yöntemler ile kolayca hesaplanabilen biyobelirteçlerin bulunması önemlidir. BT görüntüleri kullanılarak elde edilen biyobelirteçlerin çeşitli avantajları vardır: Envazif olmaması, standart tedavi öncesi BT görüntülerinden elde edilmesi, tümörün tüm hacmının incelenmesi. Böylece, bu çalışmada, tümör görüntülerinden radiomik özellikler elde edilmiş ve bir risk modeli oluşturulmuştur. Önemli ayrıntılar aşağıdaki referansta verilmiştir: TUNALI, Ilke, et al. Hypoxia-Related Radiomics and Immunotherapy Response: A Multi-Cohort Study of Non-Small Cell Lung Cancer. JNCI Cancer Spectrum, 2021.
   En yüksek riske sahip grup son derece düşük bir OS (overall survival) göstermiştir (hazard ratio [HR] = 5.35, 95% [CI] = 2.14 to 13.36; 1-yıl OS = 11.1%, 95% CI = 1.9% to 29.8%; 3-yıl OS = 0%)
   ABD'deki en önemli kanser araştırma merkezlerinden biri ile (Moffitt) yapılan bu çalışmada geliştirilen yöntemin kullanımı  KHDAK) hastalarına doğru tedavinin uygulanması ve sağ kalım oranını önemli şekilde artırmayı mümkün kılacaktır.