DOKTORCLUB AWARDS 2021

Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Finalisti

Gene-IST


Gene-IST

   İstanbul Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Gene-İST firmamızın geliştirdiği ICPI-PDL1 kiti hem ulusal hem de uluslararası pazarda immün check-point inhibitörlerin (immün kontrol noktası inhibitörler, akıllı immünoterapiler) hedef moleküllerinden PD-L1 (programlı ölüm ligandı 1) geninin kişiye özel varyasyonlarını tespit eden ilk ve tek üründür. İmmün kontrol noktası inhibitörleri; son on yıl içinde geliştirildikleri ve halen patent koruması altında oldukları düşünüldüğünde muadilleri bulunmayan ve son derece pahalı tedavilerdir ancak ne yazık ki (olasılıkla bu gen varyasyonlarını taşıyan tümörü olan) bazı hastalarda bu tedaviler işe yaramamakta ve hem hasta açısından son derece kıymetli olan zamanın kaybedilmesine hem de tedavi maliyetini gereksiz yere artmasına neden olmaktadır. PD-L1 gen varyasyonların tedavinin başlangıcında ortaya konulabilmesi sayesinde hem hastalar açısından zaman kaybedilmemiş hem de tedavi maliyetleri azaltılabilecektir.
   PDL1 tümör hücrelerince oluşturulan ve tümör hücre yüzeyinde bulunan bir immün kontrol noktası inhibitörüdür. Tümör hücre yüzeyindeki PD-L1, immün T hücre yüzeyindeki PDL’e bağlanarak immün hücre aktivitesini inhibe eder. İmmün kontrol noktası inhibitörleri aracılığıyla gerçekleştirilen tedaviler kanser immünoterapisi olarak adlandırılmaktadır. İmmünoterapilerde bağışıklık sistemi işlevlerinin eski haline getirilerek inhibe edici kontrol noktalarının blokajı hedeflenmektedir.  ICPI-PDL1 (Immune check point inhibitor-Programmed death ligand 1, İmmün kontrol noktası inhibitörler-programlı ölüm ligandı 1); immünoterapilerin hangi hastada etkili olup olmayacağının öngörüsünü sağlayan prognostik bir gerçek zamanlı PCR kitidir. İmmünoterapilere karar aşamasında ICPI-PDL1 kiti ile yapılacak değerlendirme sonrasında bu tedavinin işe yaramayacağı hastalar belirlenip hem hasta açısından zaman kaybı yaşanmayacak hem de (SGK vb) geri ödeme kurumları ve ülkemiz açısından önemli ekonomik avantajlar sağlanabilecektir. Global rakibi bulunmayan kitimiz, kolon, akciğer, meme ve bağırsak kanserlerinin tedavisinde immünoterapi seçeneği kararı verilmesini sağlayan polimorfizmleri belirlemek amacı ile kullanılabilir.
   ICPI-PDL1 Kitinin öne çıkan avantajları, hemen her laboratuvarda bulunan herhangi bir marka PCR cihazında kullanılabilmesi, düşük maliyetli olması, kolay yorumlanması, çok kısa sürede ve güvenilir sonuç vermesidir. Bu kit sayesinde kanserli dokularda ilaç yanıtını değiştiren ve sağ kalımı etkileyen genetik faktörleri belirleyip, farmakogenetik yaklaşım ile kişiye özel akılcı ilaç tedavilerinin uygulanmasına imkân sağlayabiliyoruz.