Geçmiş Yıllar

Finalistler ve Ödül Kazananlar.Image Description

2022

2021

2020

2019

2018

2017

DOKTORCLUB AWARDS 2022 KAZANANLARI

Tüm Başvuru Sahiplerine ve Finalistlerimize Doktorclub Awards 2022'ye Gösterdikleri İlgi ve Değerli Başvuruları için Tekrar Teşekkür Eder, Ödül Kazanan Adaylarımızı İçtenlikle Tebrik Ederiz !


DOKTORCLUB AWARDS 2022 KAZANANLARI


Kazanan Ödül Kategorisi Ödül Töreni
Prof.Dr. Murat Emre Yılın Doktoru Ödülleri - Yaşam Boyu Onur Ödülü Tören Anı
Prof.Dr. Osman Demirhan Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru Tören Anı
Prof.Dr. Fatih Özaltın Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru Tören Anı
Doç. Dr. Fuat Bilgili Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru Tören Anı
Doç. Dr. Necati Enver Doktorclub Awards 2022 - Jüri Özel Ödülü Tören Anı
Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Diş Hekimi Tören Anı
İnt. Dr. Muammer Akat Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Stajyer/Intern Hekimi Tören Anı
Dr. Münevver Erkul ve Prof. Dr. Emine Efe Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Hemşiresi Tören Anı
Prof.Dr. H. Gülçin Saltan İşcan Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Eczacısı Tören Anı
Doç. Dr. Mustafa Ünal Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Tören Anı
Sanofi Türkiye Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Tören Anı
Berko İlaç Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Tören Anı
Technomedicare Medikal Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Tören Anı
Kocaeli Üniversitesi Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Tören Anı
Bilkent Üniversitesi UNAM - Kanser Erken Tanı Ekibi Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Tören Anı
T.C. Sağlık Bakanlığı Yılın Sağlık Bilgi Sistemleri Ödülleri - Yılın Yenilikçi Ürünü / Uygulaması Tören Anı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yılın Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması Tören Anı
Lokman Hekim Üniversitesi Yılın Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Tören Anı
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Tören Anı
Prof.Dr. Mehmet Şükrü Sever Doktorclub Awards 2022 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Özel Ödülü Tören Anı
Küresel Migren ve Ağrı Derneği Doktorclub Awards 2022 - Doktorclub Özel Ödülü Tören Anı
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Doktorclub Awards 2022 - Doktorclub Özel Ödülü Tören AnıDOKTORCLUB AWARDS 2022 FİNALİSTLERİ

* Bireysel Kategorilerdeki Finalistler Soyadına Göre, Kurumsal Kategorilerdeki Finalistler Kurum Adına Göre Alfabetik Olarak Sıralanmıştır


Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Prof.Dr. Osman Demirhan
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi.
Demirhan Sendromu; Akromesomelik Kondrodisplazinin Bilinmeyen Yeni Bir Alt Tipinin Bulunması
Prof.Dr. Bekir Faruk Erden
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Dekstrometorfanın Alkol Yoksunluk Sendromunda Sıçanlardaki Faydaları

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Doç. Dr. Oktay Halit Aktepe
Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kolorektal Kanserli Hastaların Prognozunda Patolojik Orneklerde Vasohibin1 VEGF CD34 CD47 Cdc42 Ve THSD7A Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Emre Aslanger
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyak Arrest Tedavisinde Intraaortik Balon Oklüzyonu
Prof.Dr. Kürşat Bora Çarman
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hayata Birlikte Tutunalım / Let’s Hold on to Life Together Hakkında..
Doç. Dr. Sedat Işıkay
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
'Elbracht-Isikay Sendromu'
Dr.Öğr.Üyesi Aşkın Keskin Kaplan
Maltepe Üniversitesi
"Hava Akışlı Koruma Siperlikli Başlık" - Patent no: PCT/TR2021/050615
Prof.Dr. Fatih Özaltın
Hacettepe Üniversitesi
Yeni Bir Gen, Yeni Bir Sendrom (TRACK Sendromu) Hakkında..
Uz.Dr. Duygu Zorlu
Medicana İnternational İzmir, Göğüs Hastalıkları Kliniği
İlaçlı Tedavi Fonksiyonu Barındırmayan Ev Tipi Solunum Robotu Hakkında..

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Prof.Dr. Vafi Atalay
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İleostomi Ve Kolostomiden Kaçınmak İçin Yeni Bir Yaklaşım: Tam Diversiyon Sağlayan Tüp Ileostomi Prosedürü Hakkında..
Prof.Dr. Ali Barutcu
Başkent Ün. Zübeyde Hnm. Hastanesi,Çiğli Plk. Plastik Ve Rek. Cerrahi,Yara İyileştirme Birimi,İzmir
Yara Tedavisinde, Cold Athmospheric Plasma Kullanımı
Doç. Dr. Fuat Bilgili
İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Kilitli Vida Uygulamalı Semisirküler Eksternal Fiksatör Geliştirilmesi ve Uzun Kemik Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Kullanılması
Doç. Dr. Necati Enver
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sanal Gerçeklikle Uyanık Ses Teli Ameliyatlarında Hastaların Ağrı ve Kaygılarının Azaltılması Hakkında..
Prof.Dr. Zafer Kozacıoğlu
İzmir Ekonomi Ünivesitesi MedicalPark Hast Üroloji ABD
Penisin Dorsal Siniri İle Korpus Kavernozum Arasındaki İlişkinin Sıçan Modelinde Histolojik ve Fizyolojik Analizi. Penis Ereksiyonunun İnnervasyonunda Tamamlayıcı Bir Yol Mu?
Doç. Dr. Mehmet Serhat Mangan
SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sadık Eratik Göz Hastalıkları Kliniği
Doğumsal Göz Kapağı Düşüklüğü Tedavisinde Yeni Bir Algoritma: Müller Kas-Konjonktiva Rezeksiyonu Ve/Veya Tarsektomi Kombinasyon Cerrahisinin Klinik Sonuçlarının Histopatolojik Analiz İle Korelasyonu
Prof.Dr. Yaşar Özgök
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Üroloji AD.
Türkiye'de ve Dünyada Laparoskopi Eğitimi

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Diş Hekimi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi
Karabük Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Farmakolojik Olmayan Ağrı Kontrol Metodlarının Gömülü Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Etkileri Hakkında..
Dt. Kübra Demir
İÜ Sağlik Bil. Enstitüsü Genetik Öğrencisi Ve Smile İstanbul Ortodonti Kliniği Genel Diş Hekimi
Osteogenezis İmperfekta Olgularında Ağız Diş Sağlığı Bulguları ve Genotip İlişkisinin Araştırılması

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Stajyer/Intern Hekimi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
İnt. Dr. Muammer Akat
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yapay Zeka Tabanlı Yerli Steteskop ve Kullan At Biyosensorler
İnt. Dr. Necip Fazıl Kartal
İstanbul Tıp Fakültesi
Tıp Öğrencileri Platformu / @tipfakcom Hakkında..

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Hemşiresi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Dr.Öğr.Üyesi Aydanur Aydın
Gümüşhane Üniversitesi
Meme Cerrahisi Geçiren Hastaların Görüntü İşleme Destekli Mobil Uygulama İle Lenfödem Yönetimi (MOMENT) Hakkında..
Dr.Öğr.Üyesi Seher Çakmak
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Yüksek Doz Kemoterapi Alan Hastalarda Oral Mukozitin Önlenmesinde Propolisin Etkinliğinin Saptanması
Gürkan Çamok
Anadolu Sağlık Merkezi
Kanama Kaybı Ölçer Cihazı
Doç. Dr. Yeliz Doğan Merih
SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Sağlıkta İnovasyon Kültürü Oluşturma; Kelebek Etkisi Hakkında..
Eva Kajti
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa
Kalp Cerrahisi Sonrası Hastalara Verilen Taburculuk Eğitiminin İyileşme Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Dr. Münevver Erkul ve Prof. Dr. Emine Efe
Akdeniz Üniversite Hastanesi
Akran Destekli Video Tabanlı Eğitim Programının (VTPA) Yeni Kanser Teşhisi Konan Çocuklarda Kaygıyı Azaltmadaki Etkisi Hakkında..

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Eczacısı Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Ecz. Meliha Ekinci
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi Anabilim Dalı
Kanser Tanısı İçin Monoklonal Antikor Yüklü Radyofarmasötiklerin Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin In Vitro/In Vivo Çalışmalarla Değerlendirilmesi (TÜBİTAK 220S361 Numaralı Proje) Hakkında..
Ecz. Serkan Gül
İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
DanısmanEczacım Hakkında..
Prof.Dr. H. Gülçin Saltan İşcan
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Kalite Ve Etkinliği Kanıtlanmış Bitkisel Ürünlerin Endüstriyel Ölçekli Üretimi Hakkında..

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Dr. Müjgan Çevik Aksay
Gizmovet Veteriner Muayenehanesi
Veteriner Fitoterapinin Özel Reçete Diyetlerle Kullanımı Hakkında..
Doç. Dr. Kadir Gök
İzmir Bakırçay Üniversitesi / Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Cerrahi Hibrid Delme Sistemi Hakkında..
Dr. Sevtap İgaç Sebzecili
Medicalpark
Özel Hastanelerde Yetenek Yönetimi, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Performansa Etkisi
Prof.Dr. Arzu İlçe
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bor İçerikli Sentez Moleküllerin Yara İyileşmesine Etkisi
Doç. Dr. Mustafa Ünal
Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi
Kemik Sağlamlığının Ölçülmesini Sağlayan Yeni Bir Tıbbi Cihaz Geliştirilmesi Hakkında..

Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Abdi İbrahim İlaç GeleceğiMSin Proje Destek Programı
Almediko Health Care 2-Aticyto Complex Molekülünün Covid-19 Üzerinde Etkinliği Hakkında..
Sanofi Türkiye Sanofi ve McLaren Racing İş Birliği - Asset Intensification Programı

Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Abdi İbrahim İlaç Parkinson'a Değer Katan Yüzler
Berko İlaç Hastanede Kalan Çocuklar Oyundan Geri Kalmasınlar
Kampotu İlaç Girişimci Kadınlarla Sürdürülebilir Üretimde Daha Güçlüyüz Hakkında..
Menarini Türkiye Menarini Pills Of Art Türkiye Hakkında..
Pfizer Elinden Gelir Viral Farkındalık Kampanyası Hakkında..
Recordati İlaç EliArt - Testosteron Boyama Uygulaması Hakkında..
Sanofi Türkiye Okulda Diyabet Programı

Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Bloocell Sağlık Teknolojileri Bloocell Bioscaffold Doku İskelesi ve Matriksi, Yapay Kemik Teknolojisi Hakkında..
Ostim Teknik Üniversitesi Seyyar Koter
Sebi Pharma Uluslararası Patentli Hücre Yenileyici Bileşen Hakkında..
Technomedicare Medikal Scoper Video Laringoskopi Cihazı Hakkında..

Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
ACTV Biyoteknoloji Prolicell Projesi
Cellorama Hücre-Gen Tedavileri ile İlaç Araştırmalarında Başarıyı Arttıran İnovatif Teknolojiler Hakkında..
GENE2INFO Sağlık Bilgi İletişim Hizmetleri Gene2Var: Yapay Zeka Teknolojisini Kullanarak Genetik Kökenli Hastalıklara Yönelik Tanı Analizini Insandan Bağımsız Standart Bir Sürece Dönüştüren, Otomatize Ve Entegre Bir Biyoinformatik Analiz Çözümü
Kocaeli Üniversitesi Meme Kanserinde Erken Tanıya İzin Verebilecek ve Meme Kanserinin Alt Tiplerini Ayırabilecek Biyomarkör Proteinlerin Keşfi

Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Bilkent Üniversitesi UNAM - Kanser Erken Tanı Ekibi Ultrahassas ve Taşınabilir Kanser Erken Tanı Çipleri
Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomekanik ABD Verilen Nefeste Karbondioksit Gazının Ölçülmesi Amacıyla Kullanılan Mobil Kapnografi Cihazının Yerli Üretimi
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Rehabilitasyon Teknolojileri Alanında Geliştirilen Dijital/Robotik Cihazlar ve Yazılımlar Hakkında..

Yılın Sağlık Bilgi Sistemleri Ödülleri - Yılın Yenilikçi Ürünü / Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Akamedika Medikal Gelişim Akademisi Acilci.Net
New Senses Uzay Teknoloji ve Sağlık Araştırmaları Yapay Zeka Destekli Teletıp Uygulaması (Ainalyze) Hakkında..
T.C. Sağlık Bakanlığı NeyimVar? Hakkında..

Yılın Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Ankara Şehir Hastanesi - Çocuk Hastanesi Çocuk Diyabet Teknoloji Merkezi Hakkında..
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi KardiyoOnkoloji Mükemmeliyet Merkezi KardiyoOnkoloji Mükemmeliyet Merkezi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hospice Projesi (Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis /Safe and Friendly Emergency Medicine for Elderly (SAFE ME)

Yılın Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Kırklareli Merkez İlçe Evde Sağlık Hizmetleri Projesi Hakkında..
Lokman Hekim Üniversitesi Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
S.B. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2022 Mezuniyet ve Karne Töreni Hakkında..

Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Genç Akademi Spor Kulübü Derneği Hippoterapi Türkiye
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) KAHEV Kodluyor
Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi Hakkında..
Kansersiz Yaşam Derneği Kahramanım Ol!
Leyla'dan Sonra Derneği Leyla'dan Sonra
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Koli Koli Mutluluk Hakkında..
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Türk İç Hastalikları Uzmanlik Derneği Kanıta Dayalı İç Hastalıkları Eğitimi Hakkında..
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Bilimin Işığıyla Kansersiz Yarınlara Hakkında..