DOKTORCLUB AWARDS 2023

Jüri Özel Ödülü

Ege 3. Yaş Üniversitesi


winnerNameToDisplay

Ege 3. Yaş Üniversitesi

   Ege 3. Yaş Üniversitesi 2016 dan bu yana Ege Üniversitesi bünyesinde devam eden bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje geriatri Bilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin önderliğinde gönüllü yüzlerce  akademisyen ve gönüllü öğrencilerle birlikte yürütülmektedir.
   Proje;  hayat boyu öğrenmenin ileri yaşa denk gelen bir modelidir. 60 yaş üzeri bireylere yönelik verilen teorik ve pratik eğitimleri içerir.
   Temel amaç yaşlı bireyin topluma katılımını desteklemektir. Projeye dahil olmak için 60 yaşın üzerinde olmak ve gönülden istemek yeterlidir. Hevesli, istekli 60 yaşın üzerindeki bireyler bu üniversiteye yazılınca haftada 3 gün okula gelirler yeni bilgilerle donanırlar beceriler kazanırlar. Ama hepsinden daha önemlisi yeni arkadaşlar edinirler, dostluk kurarlar. Sosyal bağları kuvvetlenir. Yalnızlıklarını paylaşırlar sosyalleşirler. Dersler Ege Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi içinde yer alan amfilerde ve mesai saatlerinin dışında  yapılır.
   Bu okulun öğrencileri, yaşanmışlıkları,  deneyimleri ile gençlere ışık olup yol gösterirler. Bu okuldaki öğrenciler sahip oldukları tecrübelerini bilgi ve deneyimlerini akranlarına anlatma şansına sahip olurlar. Hem öğrenci hem öğretmen olurlar. Bu okul, kuşaklar arası iletişimi güçlendirerek karşılıklı öğrenme ve öğretme şansı tanır.
   Teorik derslerden bazıları; sağlıklı yaşlanma, yaşlı hakları, mitoloji, kozmoloji,  psikolojidir. Uygulamalı derslerden bazıları ise psikodrama, Latin dansları, Halk oyunları ve yemek pişirme sanatıdır.
   Üniversite, her yıl 12 haftalık Güz  ve Bahar olmak üzere 2 dönemden oluşur  toplam eğitim süresi 3 yıldır. Öğrenciler son sene sosyal sorumluluk projeleri, gönüllülük üzerine eğitim alırlar, sivil toplum örgütleriyle tanışırlar. Öğrencilerin 3 yılın sonunda mezun olabilmeleri için  bir sivil toplum örgütünde gönüllü olarak çalışmaları bir projede görev almaları gereklidir.
   Bu kapsamda şu ana kadar Alzheimer Derneği, Parkinson Hastaları Derneği ortak birçok proje yapılmıştır. Ege 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri eğer isterlerse eğitimin koordinasyonunda da görev alabilirler.
   Yaşlanan  toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilmenin en temel şartı yaşlı nüfusun güçlendirilmesidir. Güçlü, donanımlı, toplumda kendini ifade edebilen yaşlı popülasyon için Hayat Boyu Öğrenme ve kuşaklar arası iletişim önemlidir. Ege 3. Yaş üniversitesi hem öğrencilerin hem öğretenlerin koşarak geldikleri her ikisinin de yaşam kalitesini arttıran,  hayatına anlam katan,  neşeyle bilginin kol kola yürüğü,  dahil olan herkesi  kendine çeken bir projedir. İsteriz ki projemiz  yaygınlaşsın, tecrübelerimizi paylaşalım, daha güzelleri için elele verelim. İsteriz ki birlikte, geçmişimize sahip çıkalım geleceğe ışık tutmalarına aracılık edelim. Daha yapılacak işlerimiz var hayallerimiz var, verin elinizi,  sağlıkla mutlulukla keyifle  büyüyelim, gelişelim.