Doktorclub Awards 2024 Katılım Koşulları

Bireysel ve Kurumsal Kategorilerde Başvuru KoşullarıImage Description

Değerlendirme Süreci

Katılım şartlarına uygun olarak yapılan başvurular ödül jürisi tarafından online olarak değerlendirilecek, değerlendirme sonrasında finale kalan olan adayların başvuruları, www.doktorclub.com sitesinde içerikleri, ve ekleri ile beraber yayınlanarak Doktorclub üyesi hekimlerin online oylamasına sunulacaktır. Oylama süreci sonunda her kategorinin birincisi belirlenecek ve ödül töreninde kazananlar açıklanarak ödülleri verilecektir.

Ödül başvuruları arasında jüri üyelerimizden birinin halen çalıştığı ya da temsil ettiği kurum adına bir başvuru olması durumunda, o jüri üyemiz jüri oylaması sırasında ilgili kategoride oylama ve puanlama yapmayacaktır. Benzer şekilde bir jüri üyemiz kendisi de bireysel ya da kurumsal bir kategoride ödüllerimize başvuru yaparsa, jüri oylaması sırasında ilgili kategoride oylama ve puanlama yapmayacaktır.

Başvuruları değerlendirirken gözetilecek öncelikli kriterler; başvuruların yenilikçi ve fark yaratan unsurlar içermesi, sağlık hizmeti sunumuna ve gelişimine katkı sağlaması, hastaların ve hasta yakınlarının hayatlarını kolaylaştırıp memnuniyetlerini arttırması, toplumun bilinçlendirilmesinin sağlanması, sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimine ve öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlaması, takım çalışması ve işbirliğini arttırması, sağlık hizmeti sunumunda sürekli kalite gelişimine katkı ve yarar sağlamasıdır.