Doktorclub Awards Jürisi

Bilimsel ve Sektörel temsilcileri olan Doktorclub Awards jürisi, her biri alanında uzman ve uzun yıllardır sağlık endüstrisine değer katan paydaşlardan oluşmaktadır.
Doktorclub Awards jürisi her kategoride finalistleri belirleyecek ön oylamayı yapan oluşumdur.Judges

Jüri üyelerimiz soyadlarına göre alfabetik sıra ile listelenmiştir.

Bilimsel Jüri

Prof. Dr. Semih Baskan
Prof.Dr. Semih Baskan

Okan Universitesi Tıp Fakültesi,
Rektör Danışmanı
Bilimsel Jüri Başkanı

Prof. Dr. Bülent Bayraktar
Prof.Dr. Bülent Bayraktar

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Yürütme Kurulu Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Emin Aksoy

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği

Prof.Dr. Orhan Alankuş

Okan Üniversitesi
ARPROGED Direktörü

Prof.Dr. Yavuz Anacak

Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı

Doç.Dr. Cem Arıtürk

Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof.Dr. Beste Atasoy

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Tayfun Aybek

Özel TOBB ETÜ Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Selim Badur

GSK
Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Bilimsel Direktörü

Prof.Dr. Özlem Balcı Ekmekçi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Doç.Dr. Aylin Baysan

Queen Mary Üniversitesi
Barts&The London School of Medicine and Dentistry

Prof.Dr. Meral Beksaç

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı

Doç.Dr. Salih Beyaz

Başkent Üniversitesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Pınar Borman

Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Prof.Dr. Mehmet Melih Bulut

Sağlıkta Önder Ülke Türkiye
Sağlık Yöneticisi

Prof.Dr. Zafer Cantürk

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekim

Prof.Dr. İsmail Cinel

Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik EAH

Prof.Dr. Yusuf Şükrü Çağlar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji ABD Başkanı

Doç.Dr. A. Burak Çankaya

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.D.

Prof.Dr. Sinan Çavun

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Ahmet Taylan Çebi

Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Yıldıray Çete

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Acil Tıp Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Orhan Çınar

Acıbadem Sağlık Grubu
Ankara Hastanesi, Acil Servis

Prof.Dr. Figen Çizmeci Şenel

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkan

Ecz. Erdoğan Çolak

Bolus Danışmanlık

Prof.Dr. Mustafa Deveci

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Uz.Dr. Nevit Dilmen

SONOMED
Tıbbi Görüntüleme Merkezi

Doç.Dr. Yeşim Doğrusöz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Prof.Dr. Hüsnü Efendi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Y. Murat Elçin

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş. Kurucusu

Prof.Dr. Osman Eroğul

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği

Doç.Dr. Zeynep Burçin Gönen

Erciyes Üniversitesi
Genom ve Kök Hücre Merkezi

Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi

Doç.Dr. Murat Gültekin

Hacettepe Üniv. Tıp Fak.
Kadın Hast. ve Doğum ABD
Jinekolojik Onkoloji Kliniği

Prof.Dr. Hakan Gündüz

Marmara Üniversitesi
İstanbul Pendik EAH Başhekimi

Prof.Dr. Zeynep Banu Güngör

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Prof.Dr. Nurten İnan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anestezyeloji ve Reanimasyon A.D, Algoloji

Öğr.Gör.Dr. İskender İnce

Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi

Prof.Dr. Afife Ayla Kabalak

Palyatif Bakım Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr. İbrahim Alpdoğan Kantarcı

Harvard Üniversitesi Diş Hekimliği
Forsyth Enstitüsü

Prof.Dr. Ayişe Karadağ

Koç Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Zeynep Karakaş

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Ateş Karateke

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Prof.Dr. Özgür Kasapçopur

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı

Prof.Dr. Abut Kebudi

Okan Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi

Prof.Dr. Rejin Kebudi

İstanbul Üniversitesi
Onkoloji Enstitüsü

Prof.Dr. Fahrettin Keleştemur

Yeditepe Üniversiteleri Hastaneleri
Tıbbi Koordinatör

Prof.Dr. Mithat Kıyak

Okan Üniversitesi
Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Gül Köknel Talu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Anestezyeloji ve Reanimasyon A.D.

Prof.Dr. Işıl Aksan Kurnaz

Gebze Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Prof.Dr. Ş.Güniz Küçükgüzel

Fenerbahçe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. İsmail Lazoğlu

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi Müdürü

Doç.Dr. Erhan Okuyan

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof.Dr. Elif Kocasoy Orhan

İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Fatih Özaltın

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

Prof.Dr. Aynur Özge

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkanı

Prof.Dr. Ayhan Özhasenekler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ankara Şehir Hastanesi
Acil Tıp Kliniği, TATD YK Üyesi

Prof.Dr. Vahit Özmen

Genel Cerrahi
Memeder Kurucu ve Onursal Başkanı

Prof.Dr. Emin Özmert

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr. Cengizhan Öztürk

Boğaziçi Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

Prof.Dr. Süleyman Özyalçın

Algoloji
Acıbadem Fulya Hastanesi

Prof.Dr. Tuncay Veysel Peker

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anatomi Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Selçuk Peker

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof.Dr. H. Gülçin Saltan İşcan

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Rana Sanyal

Boğaziçi Üniversitesi
Kimya Bölümü

Prof.Dr. Mehmet Şükrü Sever

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları

Prof.Dr. Süleyman Sevinç

Dokuz Eylül Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Özlem Sezen

Aile Hekimi

Prof.Dr. Aksel Siva

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji

Prof.Dr. Merva Soluk Tekkeşin

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Haydar Sur

Üsküdar Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Mete Şaylan

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi

Prof.Dr. Ela Tarakcı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof.Dr. Tuğbay Tuğ

Genel Cerrahi
Acıbadem Sağlık Grubu

Prof.Dr. Ahmet Türkçapar

Genel Cerrahi

Prof.Dr. Derya Uludüz

BEYİNDER Beyin Sağlığı Derneği Başkanı

Prof.Dr. Hakan Uncu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ali Uğur Ural

Özel Bayındır Hastanesi
Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi

Prof.Dr. Tayfun Uzbay

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dahili Bilimler Bölüm Başkanı, Rektör Danışmanı

Prof.Dr. Ali Ünal

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi ve Kök Hücre Tedavi Merkezi

Prof.Dr. Serhat Ünal

Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.

Prof.Dr. Cihat Ünlü

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Uzm.Dr. Sevilay Ünver

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi
Acil Tıp Kliniği

Dt. Celal Korkut Yıldırım

İkiyaka Diş Kliniği

Prof.Dr. Mehmet Yılmaz

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Hematoloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Aysun Yılmazlar

Medicabil Hastanesi
Yalın Sağlık Enstitü Koordinatörü